Gimnazjum Nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Reszlu

Jesteś tu: strona główna < Informacje i wydarzenia < Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu - Historia szkoły ⁄

Gimnazjum w Reszlu - Informacje i wydarzenia

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu - Historia szkoły

Od 1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświatowej rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 1 w Reszlu. To jedyne gimnazjum w gminie. Siedzibą szkoły został budynek, mieszczącej się tam również wówczas szkoły Podstawowej nr 1.

Mówiąc o historii gimnazjum, nie sposób zapomnieć o solidnej podstawie, jaką dała szkole podstawówka, zwana przez uczniów potocznie „ Jedynką”.

Z kronik Szkoły Podstawowej nr 1 w Reszlu

8 stycznia 1946 roku na ręce Wiktora Dzierżanowskiego, późniejszego burmistrza Reszla, przekazano akt nadania budynku dla przyszłej szkoły. Budynek szkolny był w 10% zniszczony, posiadał 12 izb lekcyjnych, kuchnię i pomieszczenia gospodarcze.

Z poniemieckich pomocy naukowych w szkole został jedynie globus i dwie mapy. Trudności związane z wyposażeniem, szkoła przezwyciężyła dzięki pomocy Państwowego Gimnazjum Stolarskiego.

Pod koniec roku szkolnego 1946 / 1947 w szkole uczyło się już 280 uczniów.

W 1956 roku z dwóch sal lekcyjnych utworzono salę gimnastyczną i założono bibliotekę.

W latach 70 – tych wybudowano boiska sportowe do piłki ręcznej, siatkowej, bieżnię oraz skocznię lekkoatletyczną.

2 października 1976 roku szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza oraz sztandar.

„ Życiem” szkoły była nie tylko działalność dydaktyczna, ale także praca kół zainteresowań, organizacji młodzieżowych, imprezy szkolne, akcje społeczne.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza wykształciła wielu ludzi. Dziś są to absolwenci wyższych uczelni, osoby zajmujące wysokie stanowiska na terenie miasta, powiatu, województwa, kraju.

25 czerwca 2004 roku po 58 latach istnienia szkoła zakończyła swoją działalność.

„ Przeminęło. Zamknięte. Skończone. Na wieki!
Nie wstrzymuję tej wody. Odpływa, odchodzi.
Stary świat się pochylił, inny dzień się rodzi.” J. Iwaszkiewicz „
Odwiedziny miejsc ulubionych w młodości”.

Gimnazjum nr 1 w Reszlu

W pierwszym roku działalności szkoły powstało 6 klas pierwszych. Około 150 uczniów rozpoczęło naukę. Dyrektorem gimnazjum został Pan Wacław Konopnicki, także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Jego zastępcą, Pani Barbara Maciukiewicz.

W gimnazjum rozpoczęły się przygotowania do nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. W związku z tym organizowane były różnorodne konkursy, quizy, zajęcia biblioteczne.

15 marca 2002 roku Rada Miejska w Reszlu nadała Gimnazjum nr 1 imię wieszcza Adama Mickiewicza.

25 maja 2002 roku w Miejskim Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru– symboliki wiążącej uczniów ze szkołą. Po zasięgnięciu opinii nauczycieli, rodziców i uczniów , dzień 25 MAJA został ustanowiony Świętem Szkoły.

19 września 2003 roku przy gimnazjum miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej (sukces największego gminnego przedsięwzięcia na terenie gminy w latach 2001 – 2003). Obiekt architektonicznie został dopasowany do budynku szkoły. Składa się z pełnowymiarowej sali z trybuną na 270 miejsc siedzących i 100 stojących, salki pomocniczej, siłowni , zaplecza sanitarnego.

11 marca 2006 roku – hala sportowa otrzymała imię „ Orłów Górskiego” – pierwszy w Polsce i na świecie obiekt, któremu nadano takie imię. Jest to hołd złożony honorowemu obywatelowi Reszla – Kazimierzowi Górskiemu i pamiątka sukcesów polskiej reprezentacji z 1974 roku.

1 września 2009 roku naukę w gimnazjum podjęły 294 osoby ( 12 klas ). Od początku istnienia gimnazjum w planach dydaktyczno – wychowawczych istniał pomysł tworzenia klas sportowych. W roku szkolnym 2009 / 2010 funkcjonują trzy klasy sportowe - po jednej z każdego rocznika.

Młodzież startuje w licznych zawodach sportowych z różnych dyscyplin. Szkoła może poszczycić się ważnymi sukcesami na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.

Wielki sukces uczniów gimnazjum to także udział w wielu konkursach przedmiotowych. Reszelskie gimnazjum widoczne jest nie tylko w środowisku lokalnym, ale także na arenie ogólnopolskiej. Szkoła jest w posiadaniu dwóch certyfikatów - „ Szkoły z klasą” oraz „ Szkoły przyjaznej środowisku”.

Każdy rok szkolny to dla szkoły, uczniów i nauczycieli nowe wyzwania, możliwość udziału w różnorodnych zajęciach, projektach. Z całym przekonaniem można powiedzieć, że Gimnazjum nr 1 w Reszlu to szkoła nowoczesna, dobrze wyposażona i zadbana. Celem działań edukacyjnych i wychowawczych placówki jest z jak najlepszym skutkiem kształtować umysły, postawy i charaktery młodzieży.

Funkcję dyrektora szkoły sprawuje powołany na to stanowisko 1 września 2007 roku Pan Edward Szmul, zastępcy Pani Barbara Maciukiewicz. Kadra nauczycielska liczy 33 osoby.

opublikowano: 2009-10-13, © Agnieszka Żyła,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu:

25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.
fot. Krzysztof Majcher
25 czerwca 2004 r.